Kako analizirati obisk na spletni strani z orodjem Google Analytics?

07. 07. 2020

Avtor: Miha Jamšek

Lektorirala in uredila: Maja Nemec

Blog oblikovala: Lea Rejc in Niko Koderman

(4 minute branja)


Spletna stran je izjemno pomemben del nastopa podjetja na trgu, saj na nek način predstavlja »obraz« podjetja. Pri tem je na eni strani pomemben videz spletne strani, na drugi pa sta uporabnost za posameznika, ki obišče spletno stran, in posredno njena učinkovitost (ali nam prinaša rezultate, ki jih želimo – spletni nakupi, oddani kontaktni obrazci, …). A kako sploh vedeti, kdaj je spletna stran učinkovita?

 V tem blogu razkrivamo, kako analizirati obisk na spletni strani s pomočjo (trenutno) najbolj popularnega orodja na tem področju - Google Analytics, ki nam pomaga pri razumevanju tako najbolj enostavnih podatkov (koliko oseb je obiskalo spletno stran, demografija obiskovalcev, …), kot bolj kompleksnih (kakšne so nakupne poti kupcev na spletni strani, hitrost nalaganja spletne strani v različnih brskalnikih in kako to vpliva na stopnjo konverzije, …).


Okolje Google Analytics orodja sestavljajo 4 ključni segmenti:


CILJNA SKUPINA / AUDIENCE 

Res prva kategorija, ki jo smiselna analizirati, je ciljna skupina – kakšen segment ljudi obiskuje našo spletno stran, v kakšnem številu in kakšna je kakovost obiska.

Najosnovnejše metrike, ki jih tu lahko analiziramo:

PRIDOBITEV / ACQUISITION

Zdaj, ko vemo, kdo so obiskovalci naše strani, je treba ugotoviti, kako so na našo stran prišli. 

Najpogostejši viri obiska so:

Glede na kar precejšnje št. možnih virov obiska je bistvenega pomena, da vsakega od virov obiska analiziramo (delež glede na celoten obisk, kakovost obiska, …) >> še posebej je pomembna analiza naših plačljivih kanalov, saj s tem dobimo vpogled, ali določene oglaševalske akcije prinašajo želene rezultate, ali je morda smiselno določen vložek prestaviti na drug oglaševalski kanal, ki »dela bolje«.

OBNAŠANJE / BEHAVIOR

Do zdaj smo izvedeli, kdo so obiskovalci spletne strani in kako so na stran prišli – zdaj je čas za analizo, kaj na spletni strani počnejo.

Segment »Obnašanje« nam pomaga analizirati obiskanost posameznih podstrani – katera podstran je najbolj obiskana. Primer: če imamo ogromno št. izdelkov/storitev na strani, lahko na relativno hiter in enostaven način ugotovimo, kateri je najbolj priljubljen. Druga uporabnost tega dela analize pa je, da lahko preverimo tudi čas, porabljen na posamezni podstrani, in stopnjo odboja (bounce rate) ter exit rate, kar nam pove, kako „kakovostna“ je določena podstran in na kateri podstrani uporabniki spletno stran največkrat zapustijo.

CILJI / CONVERSIONS

Zadnji izmed glavnih štirih segmentov platforme Google Analytics pa so Cilji. Določitev ciljev spletne strani je ključna zadeva, ki jo je nujno treba narediti na začetku analize spletne strani.

Nato moramo v Google Analytics nastaviti merjenje izbranih ciljev:

  1. v primeru spletne trgovine nastavimo merjenje spletnih nakupov (s tem dobimo podatek o št. transakcij, višini prihodkov, povprečni vrednosti košarice,…); 
  2. na spletnih straneh, ki so namenjene zbiranju kontaktov, lahko nastavimo t. i. zahvalno stran, ki se odpre, ko nekdo uspešno odda obrazec na spletni strani  tako pridobimo podatek, koliko kontaktov smo pridobili na spletni strani v določenem obdobju;
  3. obstaja še ogromno drugih možnosti nastavitev ciljev in merjenja (merjenje št. klikov na določen gumb, ogledi posebej določenih strani, čas ogleda posameznih videoposnetkov na spletni strani, …).

Ko so vsi cilji nastavljeni, pa je nadvse pomembna analiza, kateri viri obiska dosegajo največ zastavljenih ciljev. To je spet najpomembneje z vidika spletnega oglaševanja, saj tako vidimo, ali določene oglaševalske akcije prinašajo dobiček, ali delajo izgubo, in ali je smiselno vložek prestaviti kam drugam. 

Vse te podatke lahko na hiter (bolj grob) način analiziramo tudi preko »Home« sekcije v Google Analytics orodju, kjer so po posameznih sklopih prikazani ključni rezultati in tudi razlaga (Insight), če morda prihaja do večjih/manjših odstopanj v primerjavi s preteklimi obdobji.


Slika Home opcije: 

Avtor skromno upam, da vam bo ta prispevek pomagal pri prihodnjih analizah oz. vam je dal kakšno idejo, kaj vse bi na spletni strani še lahko spremljali. Za morebitne naprednejše meritve oziroma analize, ali pa če želite analizo in oglaševanje prepustiti strokovnjakom, pa se seveda lahko kadarkoli obrnete na nas, z veseljem bomo pomagali.

Blog pripravil:

Miha Jamšek